Finnmark Kraft søker prosjektleder

En arbeidsplass for fremtiden Finnmark Kraft tilbyr spennende og meningsfulle jobber der ansatte får være med på å utvikle fremtidens energisystem. Selskapet, som er relativt lite, kjennetegnes av stor takhøyde og raske beslutningsprosesser. Dette gir de ansatte muligheten til å involvere seg i alle deler av faget, fra utvikling til drift, noe som sikrer en […]

Stor interesse for å bygge ut fornybar kraft i Finnmark

Da NVEs frist gikk ut mandag denne uken var det meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark. Det er langt flere enn det vil være kapasitet til, selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet i fylket. Nå starter arbeidet med å prioritere de beste prosjektene. Dette arbeidet vil skje i tett dialog med kommunene.

FeFo sier nei til Davvi vindkraftverk

Hensynet til lokalsamfunn og lokale rettighetshavere, blant annet reindrift, friluftsliv og naturvern veier tyngst for FeFo. Derfor takker FeFo nei til forhandlinger med Grenselandet DA om grunneieravtale for Davvi vindkraftverk.

Hamnefjell vindkraftverk er godt i gang

Hamnefjell Vindkraft er kommet godt i gang med utbygginga av Hamnefjell Vindkraftverk i Båtsfjord Hamnefjell vindkraftverk begynner å ta form oppe på Hamnefjell i Båtsfjord i Finnmark. Byggearbeidene ble igangsatt for ca 10 uker siden, og nå begynner man å se hvordan bygningskonstruksjonene skal være. Alle interne veger i vindparken er laget, adkomstvegen er utbedret, […]

Dette skaper jubel i Båtsfjord

Fredag ble det kjent at Hamnefjell Vindkraft i Båtsfjord vil bli en realitet. Ordføreren i Båtsfjord tror at dette vil gi store ringvirkninger.

NVE gir Finnmark Kraft konsesjon på Korselva

Like før jul offentliggjorde Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak om å gi Finnmark Kraft konsesjon på Korselva Kraftverk i Kvalsund kommune. Finnmark Kraft fikk like før jul tildelt konsesjon på Korselva Kraftverk fra NVE. Kraftverket er planlagt bygd ovenfor Korsfossen, og vil gi en årlig produksjon på 25 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til […]

Nei til kraftverk i Hamnaelva og Indre Erdalselva

Finnmark Kraft mottok i dag avslag fra Norges Vassdrags- og energidirektorat på søknadene om småkraftverk i Hamnaelva i Loppa, og Indre Erdalselva i Kvalsund. I dag mottok Finnmark Kraft avslag på konsesjonssøknadene om å bygge småkraftverk i Indre Erdalselva i Kvalsund og Hamnaelva i Loppa kommune. Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) har avslått begge søknadene. […]

Ny produksjonsrekord for Havøygavlen Vindpark

Havøygavlen vindpark oppnådde rekordproduksjon i mars. Den nye rekorden er på 11 587 300 kWh.Den gamle rekorden lød på 10 927 819 kWh og ble oppnådd i mars 2014.Det har vært gode vindforhold i hele mars, med jevnt sterk vind. Arctic Wind overtok ved inngangen til 2014 ansvaret for utførelsen av driften og vedlikeholdet av […]

Uenighet om FeFo-aksjer i Finnmark Kraft

– Selg aksjene i Finnmark Kraft AS! Dette er den klare oppfordringen til Finnmarkseiendommen (FeFo) fra Høyres fylkestingstingspolitiker, Ellen Kristina Saba.

Meny

Søk