Vindkraft

Store vindressurser

Norge har store vindressurser, men de fortsatt utnyttet i liten grad. I 2008 stod vindkraft for 0,7 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge. I 2022 var det rekordhøy vindkraftproduksjon med hele 10,2 prosent. Oversatt til boliger forsynte vindkraften over 700 000 norske hjem.

Slik fungerer et vindkraftverk

Start video

(Video: Statkraft)

Vindkraft i Norge

En av Norges eldste vindkraftverk, Havøygavlen i Måsøy kommune, bidro i 2007 med omtrent en åttedel av den norske vindkraftproduksjonen. Dette vindkraftverket var Norges største da det ble åpnet i 2002, med en installert effekt på 40 MW fordelt på 16 vindturbiner. I dag kommer omtrent 5 prosent av Norges vindkraft fra Finnmark. Totalt har Norge over 5000 MW installert effekt fordelt på 65 vindkraftverk fra Lindesnes i sør til Hamnefjell i nord.

Fremtidig utbygging

De siste årene har interessen for å satse på vindkraft i Norge økt. En rekke selskaper arbeider med prosjekter langs norskekysten. Den økte interessen for vind som energikilde i energibransjen tyder på at vindkraft i framtida kan komme til å utgjøre et betydelig bidrag til norsk energiproduksjon.

Her vi jobber vi med vindkraft

Meny

Søk