Finnmark Kraft søker prosjektleder

Av André Bergeton Larsen

31. mai 2024

Oppdatert 31. mai 2024 12:29

En arbeidsplass for fremtiden

Finnmark Kraft tilbyr spennende og meningsfulle jobber der ansatte får være med på å utvikle fremtidens energisystem. Selskapet, som er relativt lite, kjennetegnes av stor takhøyde og raske beslutningsprosesser. Dette gir de ansatte muligheten til å involvere seg i alle deler av faget, fra utvikling til drift, noe som sikrer en variert og interessant arbeidsdag med fokus på en bærekraftig fremtid.

Søker ny prosjektleder

Nå søker Finnmark Kraft etter en dyktig prosjektleder til å lede utviklingsprosjekter og spille en nøkkelrolle i selskapets virksomhet. Den nye prosjektlederen vil få ansvar for å identifisere nye områder for kraftutbygging og produksjon, forhandle med rettighetshavere, samt forberede og søke konsesjoner. Videre vil prosjektlederen ha tett kontakt med myndigheter og ha ansvar for utredninger, planlegging og ledelse av store prosjekter fra konsept til drift. Arbeidsstedet er i Alta, og prosjektlederen vil rapportere direkte til administrerende direktør.

For å lykkes i denne rollen, søker Finnmark Kraft etter en kandidat med relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, minst fem års erfaring som prosjektleder og kjennskap til prosjektstyringsverktøy. Gode kommunikasjonsevner på engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning, og erfaring med forhandlinger vil være en fordel.

Arbeidsoppgaver

For å lykkes i denne rollen, søker vi etter en kandidat med relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå. Det er nødvendig med minimum fem års erfaring som prosjektleder og kjennskap til prosjektstyringsverktøy. Gode kommunikasjonsevner på engelsk, både skriftlig og muntlig, er også en forutsetning. Erfaring med forhandlinger vil være en fordel.

Les mer om stillingen her

Meny

Søk