Arctic Wind AS

Om selskapet

Med adresse i Havøysund er Arctic Wind et datterselskap av Finnmark Kraft, og eies sammen med Infranord, Varanger Kraft, Alta Kraftlag og Ymber. Selskapet spiller en nøkkelrolle i regionens grønne omstilling ved å drifte Havøygavlen Vindkraftverk.

Havøygavlen Vindkraftverk, som Arctic Wind eier, er verdens nordligste vindkraftverk og ligger 100 kilometer sør for Nordkapp i Måsøy kommune

Kraftverket

Kort oppsummert

Navn

Arctic Wind AS

Etablert

1997

Org.nr

979 331 622

Kraftverk

Havøygavlen vindkraftverk

Aktuelt

Meny

Søk