Snefjord vindkraftverk

Om prosjektet

Areal
17 km²
Total investering
1.4 mrd
Planlagt effekt
160 MW
Planlagt årlig produksjon
490 GWh
Antall turbiner
20-23
Tårnhøyde
70-120m
Rotordiameter
70-130m

Snefjord vindkraftverk er planlagt på Snefjordhalvøya i Måsøy kommune, Finnmark. Området ligger mellom Snefjord og Slåtten, på halvøya som strekker seg ut mot Norskehavet. Dette området er valgt på grunn av sine gode vindforhold og tilgjengelighet, og dekker cirka 17 km² av det opprinnelig meldte 105 km².

Prosjektet innebærer bygging av et vindkraftverk med en installert kapasitet på inntil 160 MW. Dette skal oppnås ved å installere 20-23 vindturbiner. Vindkraftverket vil kunne produsere omtrent 490 GWh årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til omtrent 30 000 husholdninger.

Infrastruktur

Snefjord vindkraftverk vil gjennomføres i en omfattende planleggings- og utbyggingsprosess som omfatter:

Nettilknytning
Fra vindkraftverkets transformatorstasjon vil det bygges en 132 kV kraftlinje til Repvåg Kraftlags eksisterende transformatorstasjon i Snefjord. Kraftverket vil kobles til sentralnettet ved nærmeste innmatingspunkt, som er ved Skaidi.

Transport og veier
Turbinkomponentene vil bli transportert med skip til Snefjord, hvor det er planer om å bygge en ny kai ved moloen. Derfra vil komponentene fraktes til vindkraftverket via en ny adkomstvei som vil være cirka 3-4 km lang.

Intern infrastruktur
Det vil bli bygget rundt 25 km med interne veier i vindkraftområdet. Disse veiene vil være nødvendige for transport og vedlikehold av vindturbinene.

Vindturbiner og fundamenter
Hver vindturbin vil stå på et kraftig armert betongfundament som forankres i fjell. Tårnhøyden for turbinene vil være mellom 70 og 120 meter, med en rotordiameter på 70-130 meter.

Økonomi og ringvirkninger

Total investering for Snefjord vindkraftverk er beregnet til rundt 1,4 milliarder NOK. Dette inkluderer kostnader til turbiner, fundamenter, veier, kraftlinjer og andre nødvendige infrastrukturer.

Miljø- og samfunnsvirkninger

Vindkraftverket vil bidra til å redusere klimagassutslipp ved å produsere ren, fornybar energi. Det vil også gi økonomiske fordeler til lokalsamfunnet gjennom eiendomsskatt og skape arbeidsplasser under både bygging og drift. Samtidig vil prosjektet bli gjennomført med hensyn til reindriftsnæringen, flora, fauna og kulturminner i området. Avbøtende tiltak vil bli iverksatt for å minimere negative virkninger.

Nøkkelinfo

Areal
17 km²
Total investering
1.4 mrd
Planlagt effekt
160 MW
Planlagt årlig produksjon
490 GWh
Antall turbiner
20-23
Tårnhøyde
70-120m
Rotordiameter
70-130m

Se mer av vår virksomhet

Meny

Søk