Om Finnmark Kraft

Lokaleid kraft siden 2009

Historien om Finnmark Kraft startet i 2009. Siden den gang har vi vært dedikert til å utvikle vind- og vannkraftprosjekter i samarbeid med lokale kraftselskaper og grunneiere som FeFo.

I dag er vi en viktig aktør med hovedkontor i Alta, og vi er stolte av vårt samarbeid med lokale partnere for å skape verdier og utvikling i Finnmark.

Vi jobber med prosjekter over hele Finnmark

Visjon

Vi er inspirert av visjonen om å være den ledende produsenten av fornybar energi i Finnmark. Denne visjonen er forankret i våre verdier: Verdiskapende, Initiativrik og Skikkelig. Vi vet at fornybar energi er avgjørende for å redusere globale CO2-utslipp, og vi er forpliktet til å bidra til denne innsatsen gjennom produksjon av ren og varig energi.

Miljø og samfunn

Framtiden

Hele Finnmark Krafts virksomhet baserer seg på kunnskapen om at fornybar energi er helt avgjørende dersom framtidens co2-utslipp skal reduseres globalt. Gjennom produksjon av ren, varig energi skal vi være med på å bidra til dette.

Lokal verdiskapning

Samtidig som vi skal være en miljøbevisst aktør skal vi som lokalt kraftselskap også være en sterk bidragsyter til utviklingen av Finnmark ved å utvikle vind- og vannkraftressursene her. Denne utviklingen skal skje i samarbeid med, og med respekt for andre næringer som drifter i samme område.

Lokale hensyn

Vi streber etter å finne utbyggingsløsninger som minimerer inngrep i naturen, og er i dialog med andre aktører som har sitt livsgrunnlag i Finnmark for å se på hvordan sameksistens kan oppnås. Grunnleggerne av Finnmark Kraft vil at ressursene skal utnyttes til det beste for den lokale befolkningen og har erfart at det i vår region er spesielle behov å ta hensyn til.

I kraft av naturen

Finnmark Kraft produserer strøm i kraft av naturen – derfor må vi også ta vare på den til neste generasjon. Vi er opptatt av å være en ansvarlig bidragsyter til utviklingen av Finnmark. Vi forstår viktigheten av å minimere inngrep i naturen og samarbeide med andre næringer i området. Derfor jobber vi aktivt med å finne løsninger som muliggjør sameksistens og tar hensyn til de spesielle behovene i vår region.

Vær lokal - tenk globalt​

Ved å kombinere det vi er best på med respekt for lokalsamfunnet og miljøet, streber vi etter å utnytte våre ressurser på en måte som gagner alle involverte parter. Dette er vår forpliktelse som en lokal aktør med globalt perspektiv, og vi ser frem til å fortsette å bidra til en bærekraftig fremtid for Finnmark og utover.

Våre eiere

Finnmark Kraft eies av de 6 kraftselskapene som er konsesjonærer i Finnmark og Nord-Troms samt grunneieren Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFo eier 95% av grunnen i Finnmark.

Meny

Søk