Investeringsbeslutning på Hamnefjell vindkraftverk

Av André Bergeton Larsen

21. januar 2016

Oppdatert 2. februar 2024 23:36

Finnmark Kraft AS og Ardian, et internasjonalt infrastrukturfond, har i dag inngått et partnerskap om å bygge og drifte Hamnefjell Vindkraftverk i Finnmark.   

Hamnefjell er en av Europas beste landbaserte lokasjoner for vindkraft. Utbyggingen vil pågå over 18 måneder under ledelse av Finnmark Kraft. Det skal installeres 15 stk 3,45 MW Vestas turbiner. Vindkraftverket forventes å være i regulær produksjon mot slutten av 2017. Det er beregnet en årsproduksjon på 186 GWh.

Finnmark Krafts styreleder er svært glad for å ha nådd denne viktige milepælen. »Finnmark Krafts mål har hele tiden vært å bli en ledende aktør innen utvikling av fornybar energi i vår region, der vi både utvikler, bygger, eier og driver kraftverk. I 2011 kjøpte vi Havøygavlen, og nå gjør vi beslutning om å bygge Hamnefjellet. Vindkraftverket vil forbedre forsyningssikkerheten i Finnmark, spesielt vinterstid hvor vi har erfart problemer de siste årene. Nå er vi der vi skal være med Finnmark Kraft», sier Per-Erik Ramstad.»

Finnmark Kraft er svært fornøyd med å få Ardian som samarbeidspart, en internasjonal investor som har solid erfaring og lang track-record i fornybar energi, med en langsiktig investeringshorisont. Vi har allerede identifisert byggetrinn 2, en utvidelse på 70 MW, og ser frem til å utvikle dette og andre prosjekter sammen.

Marius Stabell, CEO Finnmark Kraft uttaler: “Det har vært en lang prosess, fra utviklingen startet og fram til i dag. Vi er svært fornøyd for at prosjektet nå blir realisert, og vi gleder oss sammen med Båtsfjord. Vi har solide leverandører med på prosjektet, som vil skape lokale ringvirkninger. Det vil bety mye for regionen at et så stort industriprosjekt blir realisert.»

Mathias Burghardt, medlem av styret, og leder I Ardian Infrastructure uttaler: “Dette prosjektet markerer Ardians inntreden i et nytt og spennende marked, og er vår første investering i Skandinavia. Også denne investeringen illustrerer vår strategi om å bygge en ledende pan-europeisk energiplattform med over 1 GW installert kapasitet.”

Stefano Mion, administrerende direktør i Ardian Infrastructure, legger til: “Vårt mål er å bygge et langsiktig samarbeid med Finnmark Kraft, akkurat som vi har gjort med Tozzi Group i Italia. Deres sterke kompetanse, kombinert med vår erfaring og strategisk overblikk vil gi en fornybar plattform med de ressursene som trengs for bærekraftig vekst.”

 
Om Finnmark Kraft AS
Finnmark Kraft AS er et lokalt  eid energi-selskap. Formålet er å være en ledende aktør innenfor fornybar energi i Finnmark, i samarbeid med grunneieren Finnmarkseiendommen. Finnmark Kraft er en langsiktig og utviklingsorientert aktør som har sitt fokus på verdiskapning gjennom egenutvikling eller ved deltagelse i andres prosjekter. Selskapet ble stiftet 2009. Eierne er kraftselskapene Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, Ymber, Varanger Kraft, samt grunneieren FeFo. 

Om Ardian
Ardian, som ble grunnlagt i 1996 og ledet av Dominique Senequier, er et uavhengig privat investeringsselskap med kapital tilsvarende US $ 50 mrd plassert i Europa, Nord-Amerika og Asia. Selskapet er majoritetseid av sine ansatte. Ardian setter entreprenørskap høyt og jobber hardt for å gi sine globale investorer solide investeringer som bidrar til å utvikle markeder over hele verden.  Ardians  tre kjerneverdier er, i tråd med dette: excellence, loyalty and entrepreneurship.

 Ardian har et globalt nettverk, med mer enn 410 ansatte som jobber gjennom tolv kontorer i Paris, London, Frankfurt, Milano, Madrid, Zürich, New York, San Francisco, Beijing, Singapore, Jersey og Luxembourg. Selskapet tilbyr sine 433 investorer et bredt utvalg av plasserings- og forvaltingsmuligheter gjennom sine investeringsfond Ardian Funds of Funds, Ardian Private Debt, Ardian Direct Funds (som igjen består av Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth og Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate samt skreddersydde løsninger gjennom Ardian Mandates.

Meny

Søk