Hamnefjell vindkraftverk

Om kraftverket

Turbiner
15 Vestas V112 3,45 MW
Satt i drift
2017
Installert effekt
51,8 MW
Årlig produksjon
205 GWh
Tårnhøyde
84m
Vingediameter
112 m
Samlet investering
650 MNOK

Kraftverket nå

Produksjon

0.0 %

-0.2 MW

Temperatur

-35
6.0 °C
35

Vind

0

N

1.3 m/s

80

Vindkraftverket ligger i Båtsfjord kommune i Finnmark og ble bygget i 2017. Anlegget består av 15 Vestas V112 3,45 MW turbiner.

Totalt installert effekt er 51,75 MW, og turbinene gir en årlig produksjon på omtrent 210 GWh.

En lang reise fra planlegging til realisering

Prosjektet Hamnefjell vindkraftverk ble konsesjonssøkt allerede i 2006. Da det ble registrert kulturminner i området der kraftverket var planlagt, ble planene justert noe, og en revidert søknad ble sendt inn i august 2011.

Prosjektet ble startet av Hydro og forhåndsmeldt til NVE i 2003 under navnet Basecaerru. Opprinnelig var prosjektet betydelig større og inkluderte området Basecaerru vest for tettstedet Båtsfjord og Båtsfjordfjellet øst for tettstedet. Dette prosjektet ble senere redusert og delt opp i to mindre prosjekter, Hamnefjellet vindkraftverk og Båtsfjord vindpark.

Hamnefjellet vindkraftverk er planlagt bygd i to trinn: første trinn med omtrent 50 MW og andre trinn med 70 MW. Antall turbiner vil variere med effektstørrelsen på turbinen og er avhengig av leverandøren. Turbinene har en tårnhøyde på 84 meter og en rotordiameter på 120m.

Se video fra byggingen av kraftverket

Konsekvensutredning

Hamnefjellet vindkraftverk ble konsekvensutredet før søknaden ble sendt inn i 2006. Konklusjonen den gang var at de viktigste negative konsekvensene er at landskapet blir visuelt endret, spesielt sett fra Båtsfjord, og at reindriftsnæringen blir påvirket. De viktigste positive konsekvensene er at produksjonen av elektrisk kraft uten klimagassutslipp vil øke, og at Båtsfjord kommune får en stor investering, med de positive ringvirkningene det får for samfunnet og det lokale næringslivet.

Den reviderte søknaden er tilpasset basert på innspill fra forrige høringsrunde og er nå redusert til omtrent 15 km². Dette reduserer også konsekvensene for berørte parter sammenlignet med den forrige planen.

Nøkkelinfo

Turbiner
15 Vestas V112 3,45 MW
Satt i drift
2017
Installert effekt
51,8 MW
Årlig produksjon
205 GWh
Tårnhøyde
84m
Vingediameter
112 m
Samlet investering
650 MNOK

Kraftverket nå

Produksjon

0.0 %

-0.2 MW

Temperatur

-35
6.0 °C
35

Vind

0

N

1.3 m/s

80

Se mer av vår virksomhet

Meny

Søk