Våre eiere

Vi er eid av befolkningen gjennom Kraftselskapene i Finnmark. Her kan du lese litt om hver av de.

Finnmarkseiendommen (FeFo)

FeFo forvalter rundt 95% av grunnen i Finnmark, som tidligere ble administrert av Statskog. Organisasjonens oppgave er å forvalte grunn, naturressurser og rettigheter på en bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket, med særlig vekt på samisk kultur og næring.

Alta Kraftlag

Alta Kraftlag er et samvirkeforetak eid av kundene sine i Alta, Loppa og Kvænangen. Selskapet har eierposter i en rekke andre selskaper og er en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i regionen. Konsernet har rundt 70 ansatte, med hovedkontor i Alta sentrum og montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord.

Infranord

Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag og Nordkyn Kraftlag har fusjonert og heter nå Infranord.

Ymber

Siden selskapet ble etablert i 1949 så har det vært en formidabel utvikling av selskapet med produksjon av ren energi fra våre vannkraftverk. Sammen med selskaper som Finnmark Kraft AS så Ymber er produksjonen på hele 365 GWh noe som tilsvarer strøm til 18 000 husholdningskunder.

Hammerfest Energi

Hammerfest Energi skapte de første elektriske gnister i 1891 da de ble først med elektrisk gatelys i Nord-Europa. Siden da har selskapet utviklet seg til et konsern med over 60 ansatte.

Varanger Kraft

Varanger Kraft AS eies av kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Deanu/Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Unjàrga/Nesseby. Selskapet eier virksomheter innen produksjon, overføring og omsetning av fornybar elektrisk kraft.

Meny

Søk