Debatt etter avslag på Fálesrášša vindkraftverk

Av André Bergeton Larsen

8. april 2015

Oppdatert 31. mai 2024 20:54

Vedtaket hos Olje- og energidepartementet om at det ikke gis tillatelse til etablering av Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune har skapt debatt.
Spesielt har det vært fokusert på konsultasjonene mellom Sametinget og OED, der Sametinget støtter 420 kV linja, mot at blant annet Fálesrášša vindkraftverk avslås.
Flere har stilt spørsmål til om vedtaket vil få konsekvenser for andre prosjekter i Finnmark fylke.

Utdrag fra debatten:
Altaposten.no
Konsultasjonsinstituttet styrker demokratiet
Demokratiet satt ut av spill
Det blir dette inngrepet, og ikke flere
Hestehandel på «bakrommet»
En samisk kamp mot vindmøller
Sterke interesser vil ha Finnmark som reservat

iFinnmark.no
«Kan ikke verne hver en fjellknaus selv om reindrifta motsetter seg å avgi arealer»
De er kun opptatt av reindrifta, og ingenting annet!
Måten reindriften opererer på vil aldri kunne bidra til en styrket utvikling i Finnmark
Fikk endelig avslag for vindkraftverk i Kvalsund

Sagat.no
Vindkraft på Fálesrášša

Meny

Søk