Utsatt investeringsbeslutning for Hamnefjell Vindpark

Av André Bergeton Larsen

6. mars 2015

Oppdatert 22. mai 2024 10:53

Prosjektet er av NVE betegnet som et av de beste i Norge, men styret har likevel besluttet å utsette investeringsbeslutningen inntil videre.
Betingelsene for utbygging av fornybar energi i Norge ligger til grunn for beslutningen. Det er for tiden historiske lave priser på salg av kraft.
Styret i Finnmark Kraft har besluttet at administrasjonen i selskapet skal fortsette arbeidet med avtalene knyttet til prosjektet for å gjøre alt klart for en fremtidig investeringsbeslutning.

Alle henvendelser kan rettes til Administrerende direktør John Masvik mob. 47487723 eller Styreleder Per Erik Ramstad mob. 95755146.

Meny

Søk