Ny produksjonsrekord for Havøygavlen Vindpark

Av André Bergeton Larsen

17. april 2015

Oppdatert 31. mai 2024 00:07

Havøygavlen vindpark oppnådde rekordproduksjon i mars.

Havøygavlen vindpark oppnådde i mars ny produksjonsrekord for en måned.

Den nye rekorden er på 11 587 300 kWh.
Den gamle rekorden lød på 10 927 819 kWh og ble oppnådd i mars 2014.
Det har vært gode vindforhold i hele mars, med jevnt sterk vind.

Arctic Wind overtok ved inngangen til 2014 ansvaret for utførelsen av driften og vedlikeholdet av vindparken. Dette er andre gang etter at vi overtok ansvaret for den operative driften at vi setter ny månedsrekord. Dette viser at den systematisk jobben våre ansatte utfører for å sikre produksjonen når det er god vind, gir resultater, uttaler administrerende direktør i Arctic Wind Egon Leonhardsen.

Havøygavlen vindpark ligger i Måsøy kommune, like ved tettstedet Havøysund.
Kraftverket ble bygd og satt i drift i 2002, og har en installert effekt på 40,5 MW. Havøygavlen vindpark er verdens nordligste vindpark og består av 16 turbiner.

Meny

Søk