Finnmark Kraft trekker konsesjonssøknaden for Tverrfjordelva

Av André Bergeton Larsen

7. april 2015

Oppdatert 22. mai 2024 10:47

Finnmark Kraft har søkt om konsesjon for Tverrfjordelva kraftverk i Loppa kommune. Søknaden har vært inne til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat.
I forbindelse med høringsprosessen har det kommet innspill som har medført at Finnmark Kraft ser behov for å gjennomføre avklaringer av rettighetssituasjonen knyttet til Tverrfjordelva kraftverk.
Finnmark kraft har derfor besluttet at konsesjonssøknaden skal trekkes.

Meny

Søk