Havøygavlen vindkraftverk

Om kraftverket

Eier
Arctic Wind AS
Utbygd
2002
Reetablert med nye turbiner
2020-2021
Turbiner
9 Vestas V117 4,3 MW
Tårnhøyde
89,9m
Rotordiameter
115m
Installert effekt
41,4 MW
Årlig produksjon
135 GWh

Kraftverket nå

Produksjon

0.0 %

0.0 MW

Temperatur

-35
7.0 °C
35

Vind

0

5.3 m/s

80

Havøygavlen vindpark ligger på Havøya i Måsøy kommune, Finnmark. Dette området, som ligger nordvest for tettstedet Havøysund, er kjent for sine gode vindforhold og dramatiske landskap med bratte skrenter mot havet.

Havøygavlen vindpark ble først utbygd med 16 Nordex N80 vindturbiner, hver med en kapasitet på 2,5 MW. I 2010 ble en av disse erstattet med en testturbine fra Siemens, SWT101 3.0 MW DD. Disse turbinene nærmet seg slutten av sin levetid, og man ønsket å reetablere vindparken med nye, mer effektive turbiner.

Havøygavlen vindkraftverk ligger like utenfor Havøysund i Finnmark. Nede til venstre kan man se Havets Hus, hvor Finnmark Kraft har kontorer.

Reetablering

I 2018 søkte vi, på vegne av Arctic Wind, om konsesjon for å erstatte de gamle turbinene med 8-11 nye vindturbiner. De nye turbinene ville ha en samlet installert effekt på inntil 45 MW, noe som ville øke den årlige energiproduksjonen fra ca. 85 GWh til over 120 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til omtrent 6000 husholdninger.

Prosjektet inkluderte følgende aspekter:

Demontering og Fjerning
De 15-16 gamle turbinene skulle demonteres og fjernes for gjenvinning eller videresalg. Demonteringen ble gjort av AF Decom med mål om en gjenvinningsgrad på 98 prosent.

AF Decom sto for demontering og opphuggingen av de gamle turbinene.

Nye Vindturbiner
Installering av 8-11 nye vindturbiner med 10-15 meter høyere nacellehøyde og 15-20 meter lengre blader enn de eksisterende turbinene.

Infrastruktur
Bygging av nye adkomstveier og oppstillingsplasser for kraner. De eksisterende veiene ville bli oppgradert der det var nødvendig.

Nettilknytning
Tilkobling til det eksisterende 66 kV kabelanlegget som forbinder vindparken med Havøysund trafostasjon.

Fremdrift

Reetableringen startet med konsesjonssøknaden i 2018. Demonteringen begynte våren 2020 og i 2021 ble det nye anlegget satt i drift.

Se hvordan vi bygde det nye kraftverket:

Nøkkelinfo

Eier
Arctic Wind AS
Utbygd
2002
Reetablert med nye turbiner
2020-2021
Turbiner
9 Vestas V117 4,3 MW
Tårnhøyde
89,9m
Rotordiameter
115m
Installert effekt
41,4 MW
Årlig produksjon
135 GWh

Kraftverket nå

Produksjon

0.0 %

0.0 MW

Temperatur

-35
7.0 °C
35

Vind

0

5.3 m/s

80

Se mer av vår virksomhet

Meny

Søk