Nei til kraftverk i Hamnaelva og Indre Erdalselva

Av André Bergeton Larsen

9. juni 2015

Oppdatert 22. mai 2024 10:27

Finnmark Kraft mottok i dag avslag fra Norges Vassdrags- og energidirektorat på søknadene om småkraftverk i Hamnaelva i Loppa, og Indre Erdalselva i Kvalsund.

I dag mottok Finnmark Kraft avslag på konsesjonssøknadene om å bygge småkraftverk i Indre Erdalselva i Kvalsund og Hamnaelva i Loppa kommune.

Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) har avslått begge søknadene. NVE mener at begge kraftverkene vil føre til større ulemper enn fordeler for samfunnet.

For Hamnaelva trekker NVE fram landskapsinngrep og reindriftsinteresser som de største negative virkningene. De samme forholdene gjelder også Indre Erdalselva, men der vektlegges også sjøørreten i elva tungt.

Finnmark Kraft er skuffet over avgjørelsen, og er til dels uenig i flere av de vurderingene som NVE har lagt størst vekt på. ” Vi skal finlese avslaget, så får vi komme tilbake til om vi skal bruke ankemulighetene”, uttaler konstituert daglig leder i Finnmark Kraft, Marius Stabell.  

Hamnaelva Kraftverk var planlagt å gi 4 GWh i årlig produksjon, mens Indre Erdal Kraftverk ville gitt nesten 6 GWh.

Ytterligere informasjon om prosjektene finnes på NVE’s hjemmeside.

Meny

Søk