Samarbeidspartnere på plass for Hamnefjell vindkraftverk

Av André Bergeton Larsen

29. januar 2016

Oppdatert 18. april 2024 19:53

Etter hektiske uker med å få på plass alt innen finansiering, slik at Ardian og Finnmark Kraft i fellesskap kunne gjøre investeringsbeslutning, har nå alle samarbeidspartnerne for utbygginga kommet på plass.

PEAB anlegg AS skal bygge vegene og oppstillingsplassene fram til turbinene, og selve turbinfundamentet. De skal også bygge trafobygget og servicebygget.

Vestas Norway AS skal levere og montere turbinene, 15 stk Vestas V112-3,3/3,45 MW.

Linka AS skal utføre arbeidet med internt 22 kV nett i vindparken, mens Elektro-Linje skal bygge høgspentlinja opp til trafobygget i vindparken.

VEO AS skal levere transformator, apparat og kontrollanlegget.

Prosjektledelsen skal utføres av Finnmark Kraft, i nært samarbeid med Multiconsult. Multiconsult skal også detaljprosjektere.

Hamnefjell Vindkraft AS ser fram til å igangsette arbeidet!

Meny

Søk