John Masvik slutter i Finnmark Kraft

Av André Bergeton Larsen

12. mars 2015

Oppdatert 22. mai 2024 10:52

Under Masviks ledelse er Finnmark Kraft utviklet til å bli et ledende selskap innen utvikling av småkraft og vindkraft i Finnmark.

Finnmark Kraft forvalter en småkraftportefølje, flere store vindkraftprosjekter, og eier og driver Havøygavlen vindkraftverk.

“Vi beklager at John Masvik slutter, men er takknemlig for innsatsen som er gjort over fem år”, sier Per-Erik Ramstad, styreleder i selskapet. “Finnmark Kraft er under Masviks ledelse bygget opp til et selskap med store muligheter i fremtidens fornybare samfunn. Vi vil fortsette vår sterke satsing på småkraft og vindkraft i Finnmark. Skifte av leder i selskapet, innebærer ingen endring av strategi, eller planer for utvikling av selskapet”, sier Ramstad.

“Det har vært fem svært spennende og krevende år. Nå som selskapet tar et hvileskjær i vindkraftsatsingen på grunn av vanskelige betingelser både økonomisk og politisk, er det riktig å overlate stafettpinnen til nye krefter”, sier en avtroppende John Masvik.

“Satsingen i Finnmark Kraft er viktig for selskapets 8 lokale eiere. Vi vil støtte selskapet i den videre utviklingen av ressursene i Finnmark, og da spesielt Hamnefjell-prosjektet, som er et av de beste vindkraftprosjektene i det norsk-svenske sertifikatmarkedet”, fremholder Ramstad. “At energi- og sertifikatpriser er for lave til å realisere en slik utbygging nå, er selvfølgelig skuffende, men Finnmark Kraft vil jobbe videre med dette- og andre prosjekter framover, til beste for Finnmark”, utdyper styrelederen videre.

Økonomisjef Marius Stabell, som kjenner selskapet inngående, er konstituert i stillingen som leder i Finnmark Kraft.

Styret ønsker Masvik lykke til videre og takker for det sterke engasjement han har vist for Finnmark Kraft i de 5 årene han har ledet selskapet.

Kontaktperson for skifte av daglig leder:
Styreleder Per-Erik Ramstad, mobil 95755146

Kontaktperson for Finnmark Kraft:
Konstituert daglig leder Marius Stabell, mobil 98214837

Meny

Søk