Vannkraft

Størst i Europa

Vannkraften står i dag for ca 20% av all elektrisitetsproduksjon i verden og i Norge kommer om lag 92 % av total elektrisitetsproduksjon fra vannkraft.  Norge er en stor vannkraftprodusent, også i internasjonalt perspektiv, og er størst i Europa med en årlig produksjon på ca 135 TWh. Omtrent 85% av all fornybar elektrisitetsproduksjon i verden kommer i dag fra vannkraft.  Som en fornybar og regulerbar ressurs vil vannkraft være sentralt også i fremtidens energiregime. Norge har opparbeidet internasjonalt anerkjent kompetanse på vannkraft innen alle områder, som hydrologi, miljø, bygg og anlegg, maskin og elektro. Denne kompetansen gjelder for alle typer vannkraftverk.

Viktig for Norge

Vannkraft er viktig for Norge, og aktiviteten i dag dreier seg mest om opprustning og fornyelse av eldre vannkraftanlegg, bygging av småkraftverk (mindre enn 10 MW), samt utbygging av noen større anlegg. I tillegg kommer aktiviteter ved drift, vedlikehold og fornying av konsesjoner. I fremtiden vil vannkraft få stor betydning for effektproduksjon og lastutjevning i et regime med økende produksjon fra ikke-regulerbar fornybar energi. Internasjonalt er det ennå et stort uutnyttet potensial for utbygging av vannkraft, en regner med at bare 25-30% av all utbyggbar vannkraft ennå er utnyttet. Med økt fokus på klimaeffekter fra energiproduksjon vil dette derfor være en svært viktig ressurs fremover, siden vannkraft bidrar lite til klimagassutslipp.

Her jobber vi med vannkraft

Meny

Søk