I kraft av naturen

Siden 2009 har vi sikret lokalt eierskap til vind- og vannkraft. 

Søk

Så mye energi produserer vi

Normal produksjon for et år fra våre vindkraftverk er 340 GWh som tilsvarer energiforbruket til 21 250 hustander i året (i gjennomsnitt forbruker en norsk husholdning 16.000 kWh på år).

Produksjon akkurat nå

0

2.8 %

2.6 MW

93

Vi ser lyst på framtiden!

Med et sterkt fokus på bærekraft og innovasjon, ønsker vi å være fremst i overgangen til ren energi. Vi jobber ikke bare får å nå våre egne mål, men også til å bidra positivt til lokalsamfunnet og miljøet.

Vindfulle fjell gir lys hjemme

I 2022 ble det produsert rekordmye elektrisitet fra vindkraften. En rekke selskaper arbeider med prosjekter langs norskekysten. Den økte interessen for vind som energikilde i energibransjen tyder på at vindkraft i framtida kan komme til å utgjøre et betydelig bidrag til norsk energiproduksjon.

Den reneste energikilden

Om lag 82 prosent av Norges kraftproduksjon kommer fra vannkraften. Med en årlig produksjon på rundt 135 TWh er vi størst i Europa.

Meny

Søk