Stjernevatn kraftverk

Tidligere prosjekt

Kort om det tidligere prosjektet

Planlagt effekt
2,7 MW
Estimert årlig produksjon
8,3 GWh

Stjernevatn kraftverk var planlagt vannkraftverk i Alta kommune i Finnmark, nærmere bestemt ved Stjernevatn, som ligger på østsiden av Altafjorden. Området var kupert og strakte seg fra kote 328 til kote 4 ved Lerresfjorden. Kraftverket skulle utnytte vannfallet fra Stjernevatn til fjorden, med et totalt nedbørfelt på 11,6 km².

Prosjektet involverte to alternativer:

Hovedalternativ
Dette alternativet ville utnytte et fall på 324 meter, med en installert effekt på 2,7 MW og en årlig produksjon på 8,3 GWh, nok til å dekke energibehovet til omtrent 415 husholdninger.

Alternativ 2
Dette alternativet ville utnytte et fall på 288 meter, med en installert effekt på 2,5 MW og en årlig produksjon på 7,4 GWh, tilsvarende energibehovet til cirka 370 husholdninger.

Begge alternativer involverte bygging av en dam ved Stjernevatn med reguleringsmulighet på 2 meter, og transport av vann gjennom tunneler og rørgater til en kraftstasjon ved Lerresfjorden.

Teknikk og miljø

Prosjektet inkluderte flere tekniske og miljømessige aspekter:

Inntak og Vannvei
Vannet skulle tas inn ved kote 328 og føres gjennom en 1,3 km lang tunnel og en 0,8 km nedgravd rørgate til kraftstasjonen ved kote 4. Alternativ 2 involverte en lengre rørgate på 1,75 km.

Kraftstasjon
Kraftstasjonen skulle plasseres ved fjorden og utstyres med en Pelton-turbin. Dette ville ha gjort det mulig å utnytte det store fallet og produsere elektrisitet effektivt.

Adkomst og Infrastruktur
En ny adkomstvei på cirka 1 km fra fylkesveien til kraftstasjonen skulle bygges, samt ekstra veier langs rørgatene. Helikoptertransport var planlagt for å minimere inngrep i terrenget.

Prosjektet ble avslått og dermed ikke realisert.

Nøkkelinfo

Planlagt effekt
2,7 MW
Estimert årlig produksjon
8,3 GWh

Se mer av vår virksomhet

Meny

Søk