Fálesrášša vindkraftverk

Fálesrášša vindkraftverk var planlagt i Kvalsund kommune, Finnmark, på halvøya mellom Repparfjorden i sør, Kvalsundet i vest og Revsbotn i nord. Området dekket to platåer med en samlet størrelse på ca. 43 km², hovedsakelig bestående av bart fjell og steinblokker, og lå mellom 500 og 600 meter over havet. Planen var å installere mellom 80 […]

Korselva kraftverk

Korselva kraftverk var planlagt i Kvalsund kommune i Finnmark fylke. Prosjektområdet lå ved Korselva, en sideelv til Kvalsundelva, cirka 25 km sør for Hammerfest. Kraftverket skulle utnytte fallet fra et felt på cirka 76,6 km² i et 156 meter høyt fall mellom kote 225 og kote 69. Planen var å bygge et kraftverk med en […]

Stjernevatn kraftverk

Stjernevatn kraftverk var planlagt vannkraftverk i Alta kommune i Finnmark, nærmere bestemt ved Stjernevatn, som ligger på østsiden av Altafjorden. Området var kupert og strakte seg fra kote 328 til kote 4 ved Lerresfjorden. Kraftverket skulle utnytte vannfallet fra Stjernevatn til fjorden, med et totalt nedbørfelt på 11,6 km².

Meny

Søk