Nei til kraftverk i Hamnaelva og Indre Erdalselva

Finnmark Kraft mottok i dag avslag fra Norges Vassdrags- og energidirektorat på søknadene om småkraftverk i Hamnaelva i Loppa, og Indre Erdalselva i Kvalsund. I dag mottok Finnmark Kraft avslag på konsesjonssøknadene om å bygge småkraftverk i Indre Erdalselva i Kvalsund og Hamnaelva i Loppa kommune. Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) har avslått begge søknadene. […]

Meny

Søk