Hamnefjell Trinn III

Hamnefjell vindkraftverk ligger i grenseområdet mellom Båtsfjord og Berlevåg kommuner i Finnmark. Området er karakterisert av høytliggende fjellområder med stabile og gode vindforhold, noe som gjør det ideelt for vindkraftproduksjon. Utvidelse av dagens kraftverk Hamnefjell vindkraftverk består allerede av en vindpark med en installert effekt på 51,75 MW, som ble satt i drift i 2017. […]

Snefjord vindkraftverk

Snefjord vindkraftverk er planlagt på Snefjordhalvøya i Måsøy kommune, Finnmark. Området ligger mellom Snefjord og Slåtten, på halvøya som strekker seg ut mot Norskehavet. Dette området er valgt på grunn av sine gode vindforhold og tilgjengelighet, og dekker cirka 17 km² av det opprinnelig meldte 105 km².

Digermulen vindkraftverk

Digermulen vindkraftverk utvikles i samarbeid mellom Finnmark Kraft AS og Fred. Olsen Renewables AS. Prosjektet ble opprinnelig utredet i 2005, men ble da ikke tatt under behandling av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på grunn av manglende nettkapasitet i Finnmark. Med Statnetts pågående oppgradering av sentralnettet, har situasjonen nå endret seg, og prosjektet er igjen […]

Laksefjorden vindkraftverk

Laksefjorden vindkraftverk planlegges på halvøya mellom Eidsfjorden og Mårøyfjorden i Lebesby kommune, Finnmark. Området dekker cirka 28 km² og ligger i et høytliggende fjellområde som er ideelt for vindkraft. Lebesby kommune er lokalisert lengst nord i Finnmark fylke og har en befolkning på rundt 1221 innbyggere. Kommunens administrasjonssenter er Kjøllefjord, som ligger ca. 14 km […]

Vilgesrassa vindkraftverk

Vilgesrassa vindkraftverk er planlagt nordøst for Lillefjord på Porsangerhalvøya i Måsøy kommune, Finnmark. Området dekker ca. 20 km² og ligger mellom 400 og 550 meter over havet. Grunneier er Finnmarkseiendommen (FeFo), og området er preget av høytliggende fjellpartier med lite vegetasjon, som gjør det ideelt for vindkraft.

Meny

Søk