Hamnefjell vindkraftverk

Vindkraftverket ligger i Båtsfjord kommune i Finnmark og ble bygget i 2017. Anlegget består av 15 Vestas V112 3,45 MW turbiner. Totalt installert effekt er 51,75 MW, og turbinene gir en årlig produksjon på omtrent 210 GWh.

Havøygavlen vindkraftverk

Havøygavlen vindpark ligger på Havøya i Måsøy kommune, Finnmark. Dette området, som ligger nordvest for tettstedet Havøysund, er kjent for sine gode vindforhold og dramatiske landskap med bratte skrenter mot havet.

Meny

Søk