Nyheter

Økt nettkapasitet for vindkraft i Øst-Finnmark

 Finnmark Kraft har inngått en samarbeidsavtale med Statnett og Varanger Kraft om videreføring av 420 kV forbindelsen til Varangerbotn i Øst-Finnmark.

Er DU vår nye kollega?

Finnmark Kraft søker nye medarbeidere
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS