Vindkraftressursene i Norge er store

Men de er fortsatt utnyttet i liten grad. I 2008 stod vindkraft for 0,7 prosent av den totale produksjonen av elektrisk kraft i Norge. De 18 norske vindkraftverkene, med totalt 200 turbiner, produserte strøm tilsvarende forbruket til rundt 45.000 husstander. Danmark har 10 ganger mer vindkraft enn Norge, Tyskland har 100 ganger mer.

Omtrent halvparten av den norske vindkraftproduksjonen skjer i Statkrafts vindpark på Smøla i Møre og Romsdal. Vindparken, som ble åpnet i 2002 og 2005 (to byggetrinn), består av 68 turbiner.

Det finnes også store vindkraftverk i Finnmark (Havøysund), Nordland og Trøndelag.

De siste årene har interessen for å satse på vindkraft i Norge økt. En rekke selskaper arbeider med prosjekter langs norskekysten. Den økte interessen for vind som energikilde i energibransjen tyder på at vindkraft i framtida kan komme til å utgjøre et betydelig bidrag til norsk energiproduksjon.

 

 

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS