Produksjon av fornybar energi

Havøygavlen Vindpark

Havøygavlen Vindpark er eid av Arctic Wind AS  som er et datterselskap til Finnmark Kraft, og Finnmark Krafts eiere.

Vindkraftverket ligger i Måsøy kommune i Finnmark, og ble bygd i 2002. Vindkraftverket består av 15 stk 2,5 MW Nordex N80-tubiner, og 1 stk 3.0 MW Siemens SWT101 3.0 DD. Totalt installert effekt er 40,5 MW, og gir en årlig produksjon på ca 85 GWh.

Eierne har bestemt seg for å fornye vindparken, og går igang med bygging sommeren 2020, med mål om å fullføre dette innen utgangen av 2021. Nærmere informasjon finnes på vår facebook-side: Arctic Wind AS.

Hamnefjell Vindkraftverk

Hamnefjell vindkraftverk er eid av Finnmark Kraft, gjennom datterselskapet Hamnefjell Vindkraft AS. Finnmark Kraft er majoritetseier, og eier kraftverket sammen med et fransk fond Axa, ledet av Ardian.

Vindkraftverket ligger i Båtsfjord Kommune i Finnmark, og ble bygd i 2017. Kraftverket består av 15 stk Vestas V112 3,45 MW turbiner, totalt installert effekt er 51,75 MW, og turbinene gir en årlig produksjon på ca 200 GWh.

Mer informasjon om vindkraftverket finner du på vår facebook-side: Hamnefjell Vindkraftverk.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS