Sponsorfilosofi

Finnmark Krafts lokale forankring vil i stor grad påvirke valget av sponsorobjekter. Finnmark Kraft mottar mange henvendelser fra større og mindre organisasjoner og andre som ønsker seg selskapet som sponsor. Mange gode formål har behov for støtte – vi kan likevel ikke si ja til alle.

Våre verdier og de verdiene vi ønsker skal gjenspeiles, både blant våre ansatte og blant våre samarbeidspartnere, er viktige når vi vurderer et sponsorsamarbeid. At vi er et nordnorsk kraftselskap innebærer at sponsingen skal fremstå som et godt samarbeid mellom Finnmark Kraft og det fylket der vår lokale tilknytning ligger sterkt forankret. Vi skal skape verdier i Finnmark for Finnmark. Dette vil vi gjøre gjennom å ta initiativ til utbygging av vann og vindkraftressursene i fylket. Vi skal opptre skikkelig i alt vi gjør, slik at det vi bygger blir til beste for både Finnmark Kraft og befolkningen i Finnmark.

Finnmark Kraft har valgt å foreta utdeling av sponsormidler 1 gang pr år. Utvelgelsen gjøres på bakgrunn av en interessepåmelding. Frist for å melde sin interesse vil bli annonsert på våre nettsider. Fristen for å komme med interessepåmelding vil normalt være medio februar.

Dersom dere ønsker å samarbeide med Finnmark Kraft trenger vi en kort beskrivelse av hvem dere er og hvordan vi kan samarbeide. Alle innkomne forespørsler vil bli vurdert før vi velger samarbeidspartnere.

Har du spørsmål, så ta kontakt med Marius Stabell på e-post: marius.stabell(a)finnmarkkraft.no.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS