Finnmark Krafts prosjekter

VANN

Finnmark Kraft er igang med å videreutvikle vannkraftprosjekter i Finnmark. Disse er spredt rundt i hele fylket. Alle prosjektene er småkraftverk. Når prosjektene igangsettes, vil vi presentere de fortløpende. Flere av prosjektene kan stoppe opp i en senere fase, dersom det i utredningsfasen framkommer opplysninger som tilsier det.

Stuorralæksi kraftverk  
Stjernevatn kraftverk  
Hamnaelva kraftverk 
Tverrfjordelva kraftverk 
Indre Sortvika Kraftverk 
Mattusjohka kraftverk 
Indre Erdal kraftverk 
Ivarsfjord kraftverk 
Orosjohka kraftverk


VIND

Vindkraftressursene i Finnmark er enorme. Pr i dag eier og drifter vi ett av fylkets to vindkraftverk, Havøygavlen. Nærmere info om kraftverket finner du her.

I tillegg utvikler vi nye prosjekter, enten alene, eller i samarbeid med andre. Vi har meldt inn ett område i Kvalsund kommune hvor vi ønsker å bygge vindkraftverk. Nedenfor er det omtalt. Det området utvikles i samarbeid med Fred Olsen Renewables, som også har et vindkraftverk i samme område. I tillegg har Finnmark Kraft overtatt 3 konsesjonsøknader fra Statoil. Disse er også beskrevet nedenfor. Vi har også flere andre områder vi vurderer, og vil komme tilbake med mere informasjon senere.

Fálesrášša vindkraftverk 
Baikacearru vindkraftverk 
Hamnefjellet vindkraftverk 
Båtsfjordfjellet vindkraftverk 
Snefjordfjellet vindkraftverk

 

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS