Hamnefjell vindkraftverk

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 19.02.14 09:27

Finnmark Kraft har inngått avtale med Multiconsult om detaljprosjektering av Hamnefjell vindkraftverk.

Finnmark kraft har etter en rettet tilbudskonkurranse valgt å inngå avtale med Multiconsult om planleggingen av Hamnefjell vindkraftverk. Hensikten er å utarbeidet grunnlag for en investeringsbeslutning for første byggetrinn av vindkraftverket. Første byggetrinn er på 50 MW.

Multiconsult har erfaring fra en rekke andre tilsvarende prosjekter og vi ser fram til å samarbeide med dem om Hamnefjell vindkraftverk, uttaler Adm.dir John Masvik.

Finnmark Kraft vil holde Båtsfjord kommune, næringsliv og andre berørte interessenter orientert om framdrift og prosess.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS