Stjernevatn kraftverk

Stjernevatn ligger i Alta kommune, på østsiden av Altafjorden innerst i Store Lerresfjorden. Vatnet renner ut i Lerresfjordelva.

 

Vatnet ligger ca 300 m over havet, og renner ned dalsiden til den møter Lerresfjordelva. Stjernevatn-vassdraget ligger i et kupert og krevende terreng, med mye forvitret stein og ur i området. Selve vatnet er forholdsvis dypt, og kan være egnet til regulering.

Finnmark Kraft vurderer å utnytte fallet fra Stjernevatn ned til sjøen, og har sommeren 2011 befart området. Tidligere har vi vært i kontakt med flere av brukerne av området, blant annet reindrifta. Stjernevatn ligger i skillet mellom distrikt 22 og 23.

Har du innspill til våre planer, må du gjerne ta kontakt, enten med prosjektansvarlig, eller på post@finnmarkkraft.no.

 

Prosjektansvarlig::
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS