Orosjohka Kraftverk

Finnmark Kraft har sett på Orosjohka for å vurdere om en utbygging av elva kan være aktuelt. Elva ligger på vestsiden av Laksefjorden, i Lebesby kommune. Veidnes er nærmeste bygd.

Elva ble befart i juni 2011 sammen med biolog og teknisk ekspertise for å kartlegge forholdene på stedet. Flere utbyggingsalternativer ble vurdert på stedet, men må vurderes nærmere for å se om de er gjennomførbare.

Tidligere i år er reindriftsutøverne i området orientert om de foreløpige planene, det samme er Lebesby kommune. Planen er å sende inn en konsesjonssøknad.

Har du innspill til våre planer, er det bare å ta kontakt, enten med prosjektansvarlig, eller til post@finnmarkkraft.no.

 

 

 

Prosjektasvarlig:
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS