Mattusjohka kraftverk

På midten av 1950-tallet ble det igangsatt vannmålinger i Mattusjavre-vassdraget med tanke på utbygging. Målingene pågikk fram til 1977. Vassdraget ligger i Lebesby kommune, på vestsiden av Laksefjorden.

Det ble laget en samla plan rapport for vassdraget i 1997, og flere aktører har vurdert vassdraget opp gjennom årene. Finnmark Kraft har hentet fram de gamle planene for utbygging og er nå igang med å se om en slik utbygging kan være økonomisk.

I juni 2011 ble området befart sammen med biolog og teknisk ekspertise for å registrere forholdene på stedet. Tidligere i år har vi gått gjennom de foreløpige planene våre med reindrifta, med grunneier og med kommunen.

Dersom det ikke framkommer noen større utfordringer i utredningsfasen enn de vi var klar over på forhånd, vil vi jobbe for å sende inn en konsesjonssøknad for vassdraget.

Har du innspill på våre planer, er det bare å ta kontakt, enten med prosjektansvarlig, eller til post@finnmarkkraft.no.

Prosjektansvarilg:
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS