Havøygavlen vindpark

Havøygavlen vindpark ligger i Måsøy kommune, like ved tettstedet Havøysund. Kraftverket ble bygd og satt i drift i 2002, og har en installert effekt på 40,5 MW.

 

Vindkraftverket sett fra Havøysundet
Vindmølla i midnattsol

Havøygavlen vindpark ble overtatt av Finnmark Kraft den 1.september 2011. Vi eier og driver av en av Finnmarks to vindkraftverk. Vindkraftverket var blant Norges første vindkraftverk, da den i sin tid ble bygd av Norsk Miljøkraft. Senere overtok Hydro, og deretter Statoil ansvaret for kraftverket, før den nå ble solgt til Finnmark Kraft.

Mye nybråttsarbeid har vært gjort ved å bygge dette vindkraftverket. Havøygavlen vindpark har vært et utfordrende kraftverk å drive, men har gitt eierne gode kunnskaper om drift av kraftverk i krevende arktiske miljøer. Kraftverket bestå av totalt 16 møller, hver med en effekt på 2,5-3 MW.

Finnmark Kraft vil videreføre det arbeidet som Statoil har igangsatt for kraftverket, og jobbe for å få en lokal driftsorgansisasjon stasjonert i Havøysund.

Kontaktinformasjon::
Administrerende direktør
Egon Leonhardsen
mobil: +47 950 75 568
egon.leonhardsen(a)arcticwind.no


Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS