Båtsfjordfjellet vindkraftverk

Båtsfjordfjellet vindkraftverk  i Båtsfjord Kommune, er planlagt på fjellpartiet mellom Båtsfjord og Syltefjord. Vindkraftverket vil ha en ytelse på 120 MW.

Vindkraftverket sett fra Båtsfjord
Kartutsnitt av parkområdet. Båtsfjord sentrum øverst til venstre på kartet.

Båtsfjord vindkraftverk ble overtatt av Finnmark Kraft den 1.juli 2011. Opprinnelig ble prosjektet igangsatt av Hydro, og forhåndsmeldt til NVE i 2003. Da var prosjektet betydelig større, og gikk under navnet Basecaerru. Det bestod av et området vest for Båtsfjord tettsted som kalles Basecaerru, og et området på Båtsfjordfjellet. Dette prosjektet ble senere redusert og delt opp i to mindre prosjekt, Båtsfjordfjellet vindkraftverk og Hamnefjellet vindkraftverk. I 2005 var Båtsfjordfjellet vindkraftverk utredet og søknaden ble oversendt til NVE. Finnmark Fraft vil foreta den videre oppfølgingen mot NVE.

Båtsfjord vindkraftverk er planlagt med en installert effekt på 120 MW, fordelt på opptil 60 møller. Møllene plasseres på Båtsfjordfjellet, like sørvest for naturvernområdet. Adkomsten planlegges fra vegen over til Syltefjorden, mens nett-tilgangen er tenkt løst ved å knytte seg til eksisterende nett som går gjennom parken.

Konsekvensutredningene konkluderte med at faunaen og spesielt fuglelivet ville bli berørt sammen med reindriftsnæringa. Av positive konsekvenser, vil parken gi skatteinntekter og arbeidsplasser.

Ønskes det mere informasjon eller er det innspill til våre planer, er det bare å ta kontakt, enten med prosjektansavarlig, eller til post@finnmarkkraft.no.

Prosjektansvarlig:
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS