Ivarsfjord Kraftverk

Ivarsfjordelva ligger i Gamvik Kommune, i Ivarsfjorden, ikke langt unna Hopseide.

Finnmark Kraft planlegger å utnytte fallet på nedre deler av elva til et småkraftverk. Området planlegges befart nærmere sammen med grunneiere og reinbeitedistrikt.

Har du innspill til våre planer, må du gjerne ta kontakt, enten med prosjektansvarlig, eller til post@finnmarkkraft.no.

Prosjektansvarlig:
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS