Indre Sortvika Kraftverk

Indre Sortvika Kraftverk ligger i Indre Sortvika i Porsanger Kommune. Elva renner ut i Cahcevagejavrrit, som er det nordligste vatnet innerst i Indre Sortvika.

Indre Sortvika ligger mellom Skarbergtunnelen og Sortviktunnelen langs riksveg E69 ut mot Honningsvåg. I Indre Sortvika går den gamle riksvegen lenger inn i terrenget. Langs gamlevegen ligger vatnet som elva renner ut i.

Elva ble befart i august 2011 sammen med biolog, teknisk eksperter, reinbeitedistriktet og Porsanger kommune. NRK laget en reportasje fra befaringen. Den finner du her.

Nedre del av elva forsvinner ned i grunnen i store deler av sesongen, mens høyere oppe renner den i en bratt kløft. Finnmark Kraft planlegger å utnytte fallet mellom første tjern overfor kløfta og ned til vatnet ved gamlevegen. Dersom prosjektet viser seg å være samfunnsmessig lønnsomt, vil vil sende inn en konsesjonssøknad.

Har du innspill til våre planer, må du gjerne ta kontakt, enten med prosjektansvarlig, eller på post@finnmarkkraft.no.

 

Prosjektasvarlig:
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS