Tverrfjordelva Kraftverk

Tverrfjordelva ligger i Loppa Kommune, i Tverrfjorden, tett oppunder Øksfjordjøkelen. Elva er en breelv og munner ut i Tverrfjordvatnet.

Elva ble befart i august 2011 av biolog og teknisk ekspertise. På turen innover dalen deltok også reinbeitedistriktet, bygdelaget og Loppa Kommune.

Planene for utbygginga er tidligere presentert for reinbeitedistriktet og Loppa kommunes ledelse. Finnmark Kraft planlegger å søke om konsesjon for dette vassdraget, dersom det ikke dukker opp utfordringer utover det vi var klar over da vi startet prosjektet.

Har du innspill til våre planer, må du gjerne ta kontakt, enten med prosjektansvarlig, eller til post@finnmarkkraft.no.

PROSJEKTANSVARLIG::
Lise Heggheim
Mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS