Hamnaelva kraftverk

Hamnaelva ligger i Loppa kommune, ikke langt unna Øksfjordtunnelen.

Vassdraget ble befart i august 2011 av biolog og tekniske eksperter sammen med grunneiere, reindriftsutøvere fra området og Loppa Kommune. Tidligere har vi gjennomgått planene for utbygging med grunneierne, reinbeitedistriktet og kommunen.

Dersom det ikke framkommer noen større utfordringer i utredningsfasen enn de vi var klar over på forhånd, vil vi jobbe for å sende inn konsesjonssøknad for vassdraget.

Har du innspill på våre planer, er det bare å ta kontakt, enten med prosjektansvarlig, eller til post@finnmarkkraft.no.

PROSJEKTASVARLIG::
Lise Heggheim
Mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS