Indre Erdal kraftverk

Indre Erdalselva ligger i Kvalsund kommune, nordøst for Repparfjorden. Den renner ut i Repparfjorden. 

Finnmark Kraft vil i samarbeid med grunneierne se på muligheten for å utnytte den nedre delen av fallet i Indre Erdalselva. Området ble befart sommeren 2011.

Har du innspill til våre planer, må du bare ta kontakt, enten med prosjektansvarlig, eller på post@finnmarkkraft.no.

 

 

Prosjektansvarlig:
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS