Snefjord vindkraftverk

Snefjord vindkraftverk er planlagt på halvøya utenfor Slåtten og Snefjord, og vil ligge i Måsøy kommune. Vindkraftverket vil ha en samlet ytelse på 160 MW.

Oversiktsbilde tatt fra Sl├ątten

Prosjektet ble startet opp av Norsk Hydro Produksjon as. Meldingen for vindkraftverket ble sendt til NVE i 2004. Konsekvensutredninger og planarbeidet ble utført fram til endelig søknad ble sendt i 2005. Søknaden er under behandling hos NVE. Finnmark Kraft overtok prosjektet den 1.juli 2011 fra Statoil, og vil følge opp prosjektet for å få en sluttbehandling hos NVE.

Prosjektet er planlagt på høydedragene på Snefjordhalvøyas søndre og østre del. Veien inn til anlegget planlegges opp fra Snefjord, mens nett-tilknytninga blir til eksisterende stasjon i Snefjord.

Turbintype for anlegget er ikke fastsatt, og vil variere avhengig av hvilken leverandør som velges. Med utgangspunkt i 3 MW-s møller, vil vindkraftverket bestå av vel 50 møller.

Konsekvensutredningen ble utført i 2005, og hovedkonklusjonene fra den er at et vindkraftverk i dette området vil ha konsekvenser for reindrifta i området, og for turmismen langs RV 889. Riksvegen har nå er blitt en nasjonal turistveg. For lokalsamfunnet og kommunen vil en slik park gi skatteinntekter og noen arbeidsplasser.

Har du innspill til våre planer, eller ønskes mere informasjon, er det bare å ta kontakt enten med prosjektansvarlig, eller til post@finnmarkkraft.no.

 

 

Prosjektanvarlig:
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS