Hamnefjell vindkraftverk

Finnmark Kraft AS bygger nå ut Hamnefjellet vindkraftverk. vindkraftverket ligger i Båtsfjord kommune, og består av to byggetrinn, der det første byggetrinnet på 50 MW blir bygd ut nå, tilsammen har vindkraftverket 120 MW yteevne.

 

Oversikstbilde tatt fra Skovika

Prosjektet Hamnefjellet vindkraftverk ble konsesjonssøkt allerede i 2006. Pga at det ble registrert kulturminner i området der kraftverket er planlagt, ble planene noe justert, og det er sendt en revidert søknad i august 2011. Se egen sak om det.

Prosjektet ble startet opp av Hydro og forhåndsmeldt til NVE i 2003 av Hydro Energi under navnet Basecaerru. Da var prosjektet betydelig større, og besto av området Basecaerru vest for tettstedet Båtsfjord, og Båtsfjordfjellet øst for tettstedet. Dette prosjektet er senere redusert og delt opp i to mindre prosjekt, Hamnefjellet vindkraftverk og Båtsfjord vindpark.

Hamnefjellet vindkraftverk er planlagt bygd i to trinn, første trinn på ca 50 MW og andre trinn på 70 MW. Antall turbiner vil variere med effektstørrelsen på turbinen, og er leverandøravhengig. Møllene vil sannsynigvis være med tårnhøyde på ca 70-90 m og rotordiameter på ca 80-100 m.

Hamnefjellet vindkraftverk er konsekvensutredet før søknaden i 2006 ble innsendt. Konklusjonen den gang var at de viktigste negative konsekvenser er at landskapet blir visuelt endret, spesielt sett fra Båtsfjord, og at reindriftsnæringen blir påvirket. De viktigste positive konsekvensene er at produksjonen av elektrisk kraft uten klimagassutslipp vil øke, og at Båtsfjord kommune får en stor investering, med de positive ringvirkningene det får for samfunnet og det lokale næringsliv.

Den reviderte søknaden er tilpasset på bakgrunn av de innspillene som kom inn etter forrige høringsrunde, og er nå redusert til ca 15 km2. Dette reduserer også konsekvensene for berørte parter i forhold til forrige plan.

Ønsker du mere informasjon om prosjektet, finnes saksdokumenter til høyre på siden, eller på NVE sin hjemmeside www.nve.no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/. Har du innspill til våre planer, er det bare å ta kontakt, enten med prosjektansvarlig eller til post@finnmarkkraft.no.

Last ned saksdokumenter:
Hamnefjellvindkraftverk-Soknad.pdf
Hamnefjellvindkraftverk- konsekvensutredning.pdf
revidert søknad.pdf
Anleggskonsesjon Nett
Følgebrev nett konsesjon
Anleggkonsesjon vindpark
Bakgrunn til vedtak
MTA Hamnefjell
Prosjektansvarlig:
Lise Heggheim
mobil: +47 934 08 650
lise.heggheim(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS