Baikacearru vindpark

Finnmark Kraft startet arbeidet med å utarbeide en melding på Baikacearru vindpark i 2010. Vindparken er i Berlevåg kommune og skal bestå av 100 møller med en samlet yteevne på 300 MW.

Baikacearru ligger nord for Gulgofjorden i Berlevåg kommune
Naturen i Baikacearru-området

Området ble befart høsten 2010 og det ble avholdt møter med reindriftsnæringa i området og kommunen.

I mars 2011 har styret i Finnmark Kraft besluttet at prosjektet skal legges på is inntil videre. Se nærmere redegjørelse i pressemeldingen.

Prosjektansvarlig:
LISE M K HEGGHEIM
Mobil +4793408650
E-post: lise(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS