STUORRALÆKSI KRAFTVERK

Finnmark Kraft har begynt å se på muligheten for å etablere Stuorralæksi Kraftverk. Kraftverket er tenkt plassert i Stuorralæksi-vassdraget i Berlevåg Kommune

Vassdraget ligger på halvøya mellom Kongsfjord og Båtsfjord
Glimt fra naturen i område

Dette er et gammelt prosjekt som tidligere er utredet flere ganger. Vi er nå helt i startfasen, og foretar helt enkle vurderinger i prosjektet. Vi har vært i kontakt med reindriftsnæringa i området og fått konstruktive tilbakemeldinger fra dem. Berlevåg kommune er også orientert.

Dersom man bestemmer seg for å gå videre med prosjektet, vil det bli en bredere orientering, der interesserte parter vil få mer informasjon. Er du interessert i saken og har innspill, må du gjerne kontakte oss allerede nå. Vår e-postadresse er: post@finnmarkkraft.no.

Prosjektansvarlig:
LISE M K HEGGHEIM
MOBIL +4793408650
e-post: lise(a)finnmarkkraft.no
Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS