Glede over konsesjon til ny kraftlinje Ofoten-Hammerfest

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 03.05.12 10:00

Dette er en stor dag for Finnmark, uttaler administrerende direktør i Finnmark Kraft John Masvik.

Vi er svært glade for at Statnett nå har fått konsesjon for den nye 420 kV kraftlinjen fra Ofoten til Hammerfest. Det åpner for ny næringsutvikling i fylket, og gode muligheter for å utvikle fornybar energi i Finnmark.

Statnett har gjort en meget god jobb, og vi er svært fornøyde med det positive vedtaket fra NVE, sier Masvik

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS