Finnmark Kraft søker samarbeidspartnere

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 26.01.12 09:05

Finnmark Kraft søker etter samarbeidspartnere og sponsorobjekter for 2012.

En gang i året fordeler vi våre sponsormidler ut til utvalgte samarbeidspartnere. Vi ønsker å sponse personer, grupper eller lag som kan representere Finnmark Kraft og våre verdier på en god måte.

Våre verdier er:
V erdiskapende- at vår innsats skaper verdiere i Finnmark
I nitiativ- at vi leder an i utviklingen av vind- og vannkraft i Finnmark
S kikkelig - i all vår forretningsvirksomhet

I 20111 sponset vi idrett, kunst, kultur og ulike barne- og ungdomsaktiviteter. Vi håper på å finne gode samarbeidspartnere også i 2012.

Alle er velkommen til å sende en søknad. Vår sponsorfilosofi finner du på nettsidene våre. Her kan du også lese mer om selskapet og om hvilke prosjeter vi arbeider med. Søknadsfristen er fredag 17.februar 2012.

Har du spørsmål, så ta kontakt med sponsoransvarlig Edvard Einarsen på e-post: edvard.einarsen@finnmarkkraft.no eller på telefon 971 21 711

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS