God oppslutning om folkemøtet i Båtsfjord

Skrevet av: Lise Heggheim         Dato: 22.09.11 11:01

NVE arrangerte et offentlig møte om Hamnefjell vindkraftverk den 13.september i Båtsfjord. Folkemøtet ble avholdt på Skansen.

  

NVE arrangerte folkemøte i Båtsfjord for å orientere om Hamnefjell vindkraftverk. Finnmark Kraft overtok prosjektet fra Statoil sommeren 2011, og leverte inn en revidert søknad på prosjektet i august samme år. Den reviderte søknaden er lagt ut på høring. Høringsfrist: 13.oktober 2011.

Det var god oppslutning om folkemøte fra befolkningen i Båtsfjord og Berlevåg. Ca 50 frammøtte deltok aktivt under informasjonsmøtet. NVE redegjorde for den formelle saksbehandlingen av søknaden, mens Finnmark Kraft orienterte om prosjektet. Det kom mange gode spørsmål fra salen, som fikk belyst prosjektet fra ulike sider.

Finnmark Kraft utfordret næringslivet i kommunen til å forberede seg på vindkraftutbygging i framtida. I samarbeid med Båtsfjord Kommune og Linken næringshage vil Finnmark Kraft arbeide for at lokale aktører skal være kvalifiserte når arbeidet med vindkraftutbyggingen starter. 

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS