Kraftsamarbeid med investeringsramme på nær 9 milliarder i Finnmark

Skrevet av: Elisabeth Andersen         Dato: 31.03.11 14:44

Det lokale kraftselskapet Finnmark Kraft AS og Fred. Olsen Renewables AS (FOR) samarbeider om å utvikle vindkraftprosjekter i Vest-Finnmark. Det er Fallerassa Vindkraftverk og Kvalsund Vindkraftverk som skal realiseres. Til sammen har prosjektene en mulig installert kapasitet på 710 MW, og rammen for investeringer er på nesten 9 milliarder kroner. 

Begge vindkraftverkene er meldt til Norges vassdrags og energidirektorat og det vil søkes konsesjoner for prosjektene i løpet av 2011/2012. Kraftsamarbeidet har fått navnet Finnmark Fornybare Energiutvikling (FFE) og vil gi en forretningsmessig oppside for begge selskapene i et meget spennende område for “kortreist kraft”.

Administrerende direktør i Finnmark Kraft, John Masvik, ser meget positivt på samarbeid med en sterk industriell og kompetent partner som FOR;

- Denne avtalen vil øke muligheten for at Finnmark får ta del i vindkrafteventyret i de kommende årene. Felles utvikling og utbygging av disse prosjektene vil gi stor lokal verdiskapning og mange nye arbeidsplasser innen grønn energi, sier han.

Administrerende direktør Torger Lien i Fred. Olsen Renewables sier at selskapet setter stor pris på muligheten for å samarbeide med erfarne kraftprodusenter i Finnmark;

- Deres kompetanse innenfor kraftproduksjon og forståelse for lokale forhold vil, sammen med FORs industrielle bakgrunn innen vindkraft, styrke muligheten for realisering av disse prosjektene. De planlagte vindkraftprosjektene vil gjøre det mulig for kraftkrevende regionale industriprosjekter, både onshore og offshore, å benytte fornybar energi, noe som er positivt både for miljøet og for Finnmark.

Finnmark Fornybare Energiutvikling skal ledes av Bjørn Blix, som blant annet har ansvaret for Fred. Olsen Renewables’ prosjekter i Finnmark. Han har tidligere jobbet som prosjektdirektør i Hammerfest Energi.

Om selskapene:

Finnmark Kraft AS er et unikt selskap som er tuftet på lokalt eierskap. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid med grunneieren Finnmarkseiendommen. Finnmark Kraft er en langsiktig og utviklingsorientert aktør som har sitt fokus på verdiskapning gjennom egenutvikling eller ved deltagelse i andres prosjekter. Selskapet ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Eierne er kraftselskapene Varanger Kraft, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Nord Troms Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, samt grunneieren FeFo.

www.finnmarkkraft.no

Fred. Olsen Renewables er et heleid datterselskap av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, begge børsnoterte selskaper. Fred. Olsen Renewables er ansvarlig for gruppens aktiviteter innen fornybar energi. Selskapet har utviklet og driftet vindparker siden midten av 1990-tallet, og har i dag vindparker i drift i Storbritannia og Sverige. Porteføljen av vindparker i drift omfatter Rothes (51 MW), Paul’s Hill (64 MW) og Crystal Rig (200 MW) noe som utgjør en total kapasitet på 315 MW. Prosjekter i Storbritannia som har blitt gitt konsesjon inkluderer Mid Hill (75 MW), Windy Standard II (37,5 MW) og Rothes II (40 MW), samt et offshoreprosjekt i Irskehavet, Codling Bank (opp til 1000 MW). I Sverige er Kristinetorp (1,2 MW) i drift og Kiaby (6 MW) er under bygging. I tillegg er et betydelig antall prosjekter konsesjonssøkt. I Norge har selskapet rettskraftig konsesjon til Lista vindkraftverk (102 MW) og konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat for Gravdal vindkraftverk (90 MW) samt flere konsesjonssøkte og meldte vindkraftprosjekter, deriblant Laksefjorden og Digermulen i Finnmark.

www.fredolsen-renewables.com

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS