80 m høy vindmålemast har reist seg i Kvalsund

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 21.08.13 09:13

Arbeidet med å realisere vindkraftverket på Fallerassa i Kvalsund i Finnmark fortsetter, og det er nå satt opp en vindmålemast på fjellet.

Det er Aurora Vindkraft AS, som er eid av selskapene Finnmark Kraft AS og Fred. Olsen Renewables AS, som står bak prosjektet.

Måling av vindressursen

-Vi vet at det er svært gode vindressurser på Fallerassa, og det har derfor ikke vært behov for måling før konsesjon fra NVE ble gitt, sier daglig leder John Masvik. Nå var tiden kommet for å installere en vindmålemast, som kan fortelle oss mer om hvor gode vindressursene er.

-Den 80 m høye målemasten vil måle vinden i flere forskjellige høyder og gi oss viktig informasjon til prosjektering av vindkraftverket. Vi vil få en detaljert innsikt i hvor mye det blåser, turbulens, ising ol. og vi kan da nøyaktig beregne hvor turbinene skal stå, hvilke turbiner som er best og hvor mye produksjon vi kan forvente , forteller Masvik.

Målingen må vare minimum 12 måneder, men vi vil måle i 24 måneder, fortsetter Masvik.    

Ringvirkninger

Firmaet COWI kapret kontrakten for måleprogrammet verdt flere millioner kroner med Aurora Vindkraft AS.  

- I tilbudskonkurranse med åtte andre aktører fra blant annet Tyskland, Sverige, Danmark, Finland og England, leverte COWI det beste anbudet for å sette opp målemast og gjennomføre måleprogrammet, sier Masvik.

Hammerfest firmaet OMR Skipsteknikk skal stå for drift og vedlikehold av målemasten. 

Nøkkeltall

Investeringene i bygging av vindkraftverket vil bli i størrelsesorden 2000 millioner for hele utbyggingen. Strømproduksjonen er anslått til 500 – 600 GWh/år ved full utbygging. Dette tilsvarer ca. produksjonen ved Alta Kraftverk. 

Driftsstart for vindkraftverket er planlagt 2 år etter det at prosjektet har fått endelig konsesjon fra OED.

Nærmere informasjon om prosjektene finnes på www.nve.no/no/konsesjoner

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS