Første melding hos NVE

Skrevet av: Elisabeth Andersen         Dato: 15.07.10 15:26

NVE har mottatt første melding om vindkraftverk fra Finnmark Kraft AS.

– Det er selvsagt gledelig at vi nå har fått tatt opp selskapets første vindkraftmelding hos Norges vassdrags- og energidirektorat, sier administrerende direktør i selskapet, John Masvik.

Vindparken, som er planlagt i området Falerassa i Kvalsund kommune, skal bestå av 140 vindmøller med en samlet yteevne på 430 MW. Masvik sier plasseringen av den mulige vindparken er ideell med tanke på både nett og forbruk, og at «kortreist kraft» ut til olje- og gassindustrien i Finnmark gjør dette til et svært strategisk område.

Masvik er selvsagt veldig fornøyd med at vindparken nå er til behandling hos NVE, men påpeker at man samtidig har stor respekt for utfordringene utvikling av vindkraft innebærer for lokalsamfunnet og brukerne av området. Det er behov for et tett samarbeid med blant annet reindriftsnæringa og andre interesser for å komme fram til gode og bærekraftige løsninger. Dette har høy prioritet hos Finnmark Kraft. – Den 30. august inviterer NVE til folkemøte i Kvalsund der vi skal informere om dette prosjektet. Alle som ønsker mer informasjon er velkommen til folkemøtet, oppfordrer John Masvik.

Se beskrivelse av vindkraftverket: Falerassa vindkraftverk.pdf.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS